Dadizele

De volledige inventaris Onroerend Erfgoed staat online. Deze vind je hier terug.

We lichten graag een aantal gebouwen toe.

De basiliek

De basiliek in neogotische stijl werd gebouwd in 1957 naar aanleiding van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in 1854. Monseigneur Malou, bisschop van Brugge, wilde een monumentale kerk voor zijn heel bisdom, om dit dogma te eren. De plannen waren van de Engelse architect Welby Pugin. De kerk van Dadizele werd tot basiliek verheven in 1882 door Paus Leo XIII. Naast de Heilige Bloedkapel in Brugge de enige basiliek in het bisdom.

De prachtige glasramen verhalen naast de geschiedenis van de kerk ook verschillende feiten uit het leven van Maria. 

In de crypte zien we de graftombe, de sporen, de handschoenen en het zwaard van Ridder Jan van Dadizele. De basiliek is een beschermd monument.


Kasteel Mariënstede

Het kasteel van Mariënstede bevindt zich op een middeleeuwse site, ten zuidoosten van de basiliek. Het dateert vermoedelijk uit de 19de eeuw, op de site van de verdwenen middeleeuwse waterburcht van de heren van Dadizele met opper- en neerhof.

Het kasteel was tot in 1478 in het bezit van de heren van Dadizele. Daarna was het bezit van de heren van Komen en daarna, tot het einde van het ancien régime was het in handen van de familie de Croix. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het kasteel bij beschietingen zwaar beschadigd. Nadien werd het volledige noordelijke gedeelte afgebroken en de overige vleugels werden hersteld.

De laatste adelijke bewoner was Markies de Bouillé. In 1953 werd het kasteel verkocht aan de vzw "Bisdom Brugge", waarna het kasteel dienst deed als retraitehuis zogenaamd "Maria Assumpta". De gebouwen werden uitgebreid ten gevolge van de nieuwe functie; twee vleugels die de torens flankeren, een kapel en een wandelpand. Op de plaats van de vroegere boomgaard werd het Rosarium aangelegd.

Het kasteel is omwald en ligt een in landschapspark naar engels model met brede zijdelingse gracht die in het zuiden uitmondt in een vijver. Het park omvat twee dreven, waarvan de eerste vertrekt aan de ingang van het kasteel en de tweede, de zogenaamde "Kastanjedreef", begint achteraan het kasteel en kronkelt naar de vijver. 

Vanaf 1985 namen personen met een beperking hun intrek in het kasteel. In november van datzelfde jaar startte men met een atelierwerking.Je komt meer te weten over de ateliers en de werking van Mariënstede tijdens een bezoek!


Spaanse Kapel

Spaanse kapel, een bouwkundig meesterwerk, is opgetrokken in barokstijl. De achthoekige kapel die de 13e statie van de Grote Ommegang is, dateert uit het Spaans tijdperk (1633-1718) en is beschermd. 

De kapel raakte zwaar beschadigd in WOI en werd nadien heropgebouwd en gerestaureerd in 1979.Gemeentehuis

 

Het voormalig gemeentehuis in Dadizele werd opgetrokken na WOI. Aanvankelijk deed het gemeentehuis ook dienst als café.

Op de hoek van het gemeentehuis werd een kapel ingebouwd. Op de bovenverdieping bevonden zich de raadzaal en de slaapkamers van het woonhuis. Tijdens WOII veranderde het gemeentehuis van locatie in navolging van een Duits besluit, waarbij de combinatie café-gemeentehuis verboden werd. Het gemeentehuis verhuisde toen achtereenvolgens naar Plaats 27 en Kleppestraat 27. In 1948 kreeg het oude gemeentehuis zijn oorspronkelijke functie terug. Sinds de fusie in 1977 doet het gebouw dienst als muziekschool en herbergt onder meer de heemkundige kring.

Het gemeentehuis is een eclectisch hoekgebouw, beïnvloed door de Vlaamse renaissance. 

In 2018 werd de renovatie van het gebouw goedgekeurd. De werken gaan wellicht in 2019 van start.