Dadizele

Dadizele is al sinds de 15de eeuw een bekend bedevaartsoord. Pelgrims gaan er het albasten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind aanbidden.Voor Dadizele zijn volgende zaken belangrijk binnen het culturele erfgoed:

Ridder Jan

 

Jan III van Veerdeghem of Jan van Dadizele werd in Dadizele geboren op 23 februari 1432 en was middeleeuws ridder en baljuw van Vlaanderen. 

Hij was de oudste zoon van Jan II en Katharina Patyn. Hij startte zijn militaire carrière omstreeks zijn 17de verjaardag. Hij nam deel aan verschillende veldslagen in dienst van de Bourgondische hertogen. Hij huwde met Katelyne Breydel. Zijn tante was Gille van Dadizele, abdis in de abdij de Marquette nabij Rijsel. 

Hij leefde in het kasteel te Dadizele, Mariënstede. 

Hij was een intieme vertrouweling van Maria van Bourgondië. Bij haar huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk viel hij in ongenade. Hij was immers een van de aanvoerders in de Vlaamse opstand tegen Maximiliaan en zijn oorlogspolitiek die resulteerde in veel oorlogen. Het zou een van de oorzaken zijn die aanleiding gaf tot zijn vermoorden. Hij speelde tegelijkertijd een voorname rol in de beheersing van de conflicten tussen de aartshertog en de steden en tussen de aartshertog en de Franse koning Lodewijk XI.

Hij werd in Antwerpen vermoord op 20 oktober 1481. Zijn praalgraf staat in de crypte van de basiliek van Dadizele.

In het gemeentelijk domein 't Torreke, staat een borstbeeld van Ridder Jan, p 16 juli 2004 geschonken door Willy Vandenbussche.

Bedevaart

Dadizele is al sinds de 15de eeuw een bekend bedevaartsoord. Pelgrims gaan er het albasten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind aanbidden. Het is een traditie die blijft: jaarlijks komen nog steeds duizenden mensen op bedevaart naar Dadizele, vooral in de maanden mei en september. Dadizele verwelkomt jaarlijks ook scholieren uit middelbare scholen die te voet een bedevaart naar de basiliek maken.

Ommegang

De Grote Ommegang (4,3) heeft 14 statiën (kapelletjes) die de kruisweg uitbeelden. In 2018 werd een fotozoektocht rond de Grote Ommegang gemaakt. Deze zal beschikbaar blijven, zodat de tocht op een eigentijdse manier kan gewandeld worden.

De Kleine Ommegang van 1,1 km beeldt in 7 kapelletjes de 7 weeën van Onze Lieve Vrouw uit. De Kleine Ommegang is beschermd erfgoed.

Voor Dadizelenaars die in levensgevaar verkeren, wordt ook soms nog een Grote Ommegang gewandeld. De priester gaat de rondgang voor, gevolgd door familieleden, vrienden en kennissen van het slachtoffer.