Infozuilen en maquette Dadipark vanaf nu in basiliek!

3
jul
2019

Op donderdag 13 juni 2019 werden in ’t Torreke 4 infosessies gehouden om de plannen voor de site van het Dadipark voor te stellen. Tijdens de infosessies kon men de infozuilen bekijken en de maquette waarop het hele plan visueel is voorgesteld.

De infozuilen en de maquette staan nu opgesteld in de basiliek. Wie geïnteresseerd is kan daar terecht tijdens de openingsuren van de basiliek, van 7.00 tot 19.00 uur.

Ondertussen kan de start- en procesnota nog tot 25 juli 2019 nagelezen worden:

Reacties op de start- en procesnota kunnen uiterlijk op 25 juli 2019 kenbaar gemaakt worden via:

  • e-mail: omgevingsloket@moorslede.be. Geef graag ‘Reacties Rup Dadipark’ mee in het onderwerp van de mail.
  • afgifte tegen ontvangstbewijs: de dienst Ruimte

aangetekend schrijven: het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8890 Moorslede