Bufferbekken

De groene zone rond het bufferbekken langs de Moorsledestraat werd in eerste instantie intensief beheerd, met andere woorden: zeer frequent gemaaid.

Op voorstel van een lid van de milieuadviesraad werd deze groenzone omgevormd tot bloemrijk grasland.

Door het grasland wordt een slingerend wandelpad gelaten startend vanaf de Moorsledestraat, tussen de Heulebeek en het bekken. Dit wandelpad wordt met een zitmaaier kort gemaaid.

De rest wordt extensief beheerd en wordt 2 keer per jaar (eerste keer eind mei/begin juni en tweede keer eind september) gemaaid en het maaisel wordt volledig verwijderd om tot een verschraling van het hooiland te komen. Verschraling van het grasland leidt tot minder grasgroei en meer bloemen. Een veel hogere biodiversiteit is hiervan het gevolg.

Palend aan het ingekokerd deel Heulebeek, is ondertussen ook een insectenhotel geplaatst.


Contactinformatie