Ridder Jan

Het leven van ridder Jan

Jan III van Veerdeghem of Jan van Dadizele (Jehan de Dadizele) werd in Dadizele geboren op 23 februari 1432 en was een laat-middeleeuws ridder. Hij was de oudste zoon van Jan II en Katharina Patyn.

Op 29 juli 1455 huwde hij Katheline Breydel, een dochter van Jacob Breydel en Katheline van der Beurse. Breydel en Van der Beurse waren twee belangrijke en invloedrijke families uit het Brugse.

Zijn tante was Gille de Dadiselle (1420-1506), abdis in de abdij de Marquette nabij Rijsel.

Hij leefde in het kasteel in Dadizele, Mariënstede en was een intieme vertrouweling van Maria van Bourgondië.

Zijn militaire carrière

  • Jan van Dadizele startte zijn militaire carrière omstreeks zijn 17de verjaardag. Hij nam deel aan verschillende veldslagen in dienst van de Bourgondische hertogen.
  • Hij volgde zijn vader Jan II van Dadizele op na diens dood op 20 maart 1441.
  • Van juni 1443 tot juni 1449 ging hij in de leer bij Jan Pochon, 4 jaar in Rijsel en 2 jaar in Atrecht. In juli 1449 kwam hij terecht bij Simon van Lalaing, heer van Montigny, ridder van de Orde van het Gulden Vlies. Simon de Lalaing was een van de machtigste en rijkste heren van zijn tijd.
  • Zijn belangrijkste slag die hij gestreden heeft is waarschijnlijk wel de slag bij Guinegate 7 augustus 1479.
  • Voor het begin van deze slag werd Jan van Dadizele door Maximiliaan van Oostenrijk tot ridder geslagen samen met nog 16 andere Vlamingen. Dit was meer een symbolische daad om het moreel van de Vlamingen op te krikken.

Zijn politieke carrière

  • In december 1472 werd hij kastelein en souverein baljuw van de heer van Ravestein voor diens huis en land in Wijnendale, gedurende 2 jaar, tijdens de afwezigheid van Joos van Lalaing, heer van Montigny, raadsheer en kamerling.
  • Op paasmaandag, 1474, werd hij stadhouder generaal van Joos van Lalaing als souverein baljuw van Vlaanderen in afwezigheid van Joos van Lalaing. Deze laatste nam zijn ambt terug over, in 1477, na zijn gevangenschap, na de nederlaag bij de slag in Nancy.
  • Op 28 februari 1477 werd Jan van Dadizele hoogbaljuw van Gent.

Zijn dood

De oorzaak moet gezocht worden bij de status en de politieke macht die Jan van Dadizele op dat ogenblik aan het verwerven was. Hij was trouwens zeer geliefd bij het “gewone” volk.

Op een bepaald ogenblik vreesde Jan van Dadizele op een burgeroorlog in Vlaanderen en probeerde hij Maximiliaan tot rede te brengen (bij het hard optreden tegen de steden). Om die reden zou hij ook en op verzoek van Maximiliaan naar Antwerpen gereisd zijn. Hij werd er echter vermoord op 20 oktober 1481. Maria van Bourgondië heeft altijd volgehouden dat Maximiliaan niets met de dood van Jan te zien had. Wie zal het zeggen. Maria stierf zelf op 27 maart 1482, nota bene vijf maand na het overlijden van Jan van Dadizele.

Zijn praalgraf staat in de crypte van de basiliek van Dadizele.

In het gemeentelijk domein 't Torreke, staat een borstbeeld van Ridder Jan, op 16 juli 2004 geschonken door Willy Vandenbussche.

Bezoek Bart Van Loo

In 2020 kwam schrijver Bart Van Loo, de specialist van de Bourgondische middeleeuwen, naar Dadizele en stak hij de grenzen van de tijd over. Hij bezocht park Mariënstede en de basiliek, waar je de relieken van Ridder Jan kan bewonderen.

Bekijk een filmpje over het bezoek van Bart Van Loo.

 

 


Contactinformatie