Ridder Jan

Jan III van Veerdeghem of Jan van Dadizele werd in Dadizele geboren op 23 februari 1432 en was middeleeuws ridder en baljuw van Vlaanderen. 

Hij was de oudste zoon van Jan II en Katharina Patyn. Hij startte zijn militaire carrière omstreeks zijn 17de verjaardag. Hij nam deel aan verschillende veldslagen in dienst van de Bourgondische hertogen. Hij huwde met Katelyne Breydel. Zijn tante was Gille van Dadizele, abdis in de abdij de Marquette nabij Rijsel. 

Hij leefde in het kasteel te Dadizele, Mariënstede. 

Hij was een intieme vertrouweling van Maria van Bourgondië. Bij haar huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk viel hij in ongenade. Hij was immers een van de aanvoerders in de Vlaamse opstand tegen Maximilliaan en zijn oorlogspolitiek die resulteerde in veel oorlogen. Het zou een van de oorzaken zijn die aanleiding gaf tot zijn vermoorden. Hij speelde tegelijkertijd een voorname rol in de beheersing van de conflicten tussen de aartshertog en de steden en tussen de aartshertog en de Franse koning Lodewijk XI.

Hij werd in Antwerpen vermoord op 20 oktober 1481. Zijn praalgraf staat in de crypte van de basiliek van Dadizele.

In het gemeentelijk domein 't Torreke, staat een borstbeeld van Ridder Jan, p 16 juli 2004 geschonken door Willy Vandenbussche.

 


Contactinformatie