Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid

Lokaal bestuur Moorslede streeft ernaar om haar website toegankelijk te maken, overeenkomstige de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Iedereen moet de informatie op de website eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op.

De toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate onze websites voldoen aan de vooropgestelde richtlijnen. Deze is van toepassing op de hoofdwebsite www.moorslede.be en op deelwebsites die op hetzelfde cms-platform (ego van Tobania Public) draaien.

Onze gemeente volgt deze regels.

Hoe wij onze website toegankelijk maken.

Naast het laten uitvoeren van een audit door onze leverancier Tobania passen wij verschillende maatregelen toe in onze werking:

 • Toegankelijkheid ‘By Design’:
  Het platform waarmee onze website is opgebouwd werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
 • Audit:
  Wij lieten onze website testen op toegankelijkheid. Eventuele problemen op zowel technisch als redactioneel vlak trachten wij zo snel mogelijk op te lossen.
 • Kennis medewerkers:
  We lichten onze medewerkers zo goed mogelijk in zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden.

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking.

De websites van de gemeente Moorslede zijn gedeeltelijk conform aan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1 niveau AA.

De kwalificatie “gedeeltelijk conform” is omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn. We doen onze uiterste best om alle onderdelen zo toegankelijk mogelijk te maken. Een deel dient te gebeuren door onze websitebouwer. Hij werkt hiervoor aan een duurzame en toekomstgerichte oplossing. Ook pdf-bestanden zijn niet altijd conform de regels

Welke onderdelen zijn (nog) niet toegankelijk?

De website voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1. Volgende onderdelen zijn niet (volledig) toegankelijk:

 • Webformulieren:
  Bij het invullen van webformulieren zullen burgers die aangewezen zijn op het gebruik van een “screen reader” moeilijkheden ervaren. Onze websitebouwer werkt hiervoor aan een duurzame en toekomstgerichte oplossing.
 • Afbeeldingen:
  Niet al onze afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst. Onze websitebouwer dient hiervoor de nodige aanpassingen door te voeren. 
 • Online kaarten:
  Online kaarten zijn niet toegankelijk. Deze informatie is echter ook in tekstvorm beschikbaar, waardoor je geen informatie mist.
 • Kleurcontrasten:
  Op bepaalde pagina’s contrasteren de gebruikte kleuren onvoldoende, waardoor tekst minder goed leesbaar wordt. Dit wordt met onze websitebouwer bekeken.

Onderbouwing toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 23 september 2020 en werd opgesteld op basis van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Eleven Ways.  

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22 mei 2023.

Problemen met toegankelijkheid?

Ben je op onze website op een probleem met toegankelijkheid gestoten? Meld het ons. We bekijken zo snel mogelijk om de problemen rond toegankelijkheid op te lossen. Ben je niet tevreden van een antwoord op je vraag of verzoek? Neem dan contact op met onze communicatieverantwoordelijke.

De Federale Overheidsdienst BOSA is bevoegd als controleorgaan voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid, zoals voorzien in de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102.Alle contactgegevens staan op de website van het Belgian Web Accessibility Office