BasiliekDadizele is al sinds de 15de eeuw een bekend bedevaartsoord. 
Pelgrims gaan er het albasten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind
aanbidden.

Paus Leo XIII kent in 1882 aan de kerk het statuut van basiliek toe: naast de Heilige Bloedkapel in Brugge, de enige basiliek van het bisdom.
De basiliek wordt nog altijd druk bezocht tijdens de bedevaartmaanden mei en september.

Legende van de rode draad
In Dadizele wordt nog altijd de legende van de rode draad, de reden waarom de kerk de titel basiliek kreeg, verteld. Het verhaal gaat dat toen de kerk was opgetrokken, een afvaardiging van de notabelen naar het bisschoppelijk paleis in Doornik ging om aan de bisschop te vragen om de kapel in te wijden.

Op weg naar de bisschop, ontmoetten ze een vrome vrouw die zei: "Het is niet nodig om de bisschop te vragen uw kapel te wijden. Zij is immers al gewijd door Onze Lieve Vrouw zelf." 
Toen de vrouw enige twijfelende gezichten zag, ging ze verder: "Omdat u zou geloven wat ik u vertel, zal ik een teken geven. Keer terug, u zal er een rode, zijden draad vinden gespannen rondom de kapel. De plaats binnen de draad is gewijd..."

Ogenblikkelijk keerden ze terug. Rondom de kerk vonden ze een rode, zijden draad. En die draad kende begin noch einde. 
En, vertelt de legende verder, die rode, zijden draad had een bijzondere genezingskracht. Zieken kregen er een stukje van mee, maar de draad verminderde nooit. 

Helaas raakte die rode draad verloren in de loop der tijden. 

Vandaag de dag wijdt de pastoor de
rode draad, die nog altijd door de pelgrims meegenomen wordt naar huis. 

Feiten
In werkelijkheid werd met de bouw van de basiliek begonnen in 1857 naar aanleiding van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in 1854. Monseigneur Malou, bisschop van Brugge, wilde een monumentale kerk voor zijn heel bisdom, om dit dogma te eren. De plannen waren van de Engelse architect Welby Pugin. De kerk van Dadizele werd tot basiliek verheven in 1882 door Paus Leo XIII. Naast de Heilige Bloedkapel in Brugge de enige basiliek in het bisdom.

De prachtige glasramen verhalen naast de geschiedenis van de kerk ook verschillende feiten uit het leven van Maria. 

In de crypte zien we de graftombe, de sporen, de handschoenen en het zwaard van Ridder Jan van Dadizele. De basiliek is een beschermd monument.

Sinds mei 2020 staan er 8 roll-up banners in de basiliek die de geschiedenis van dit prachtig religieus bouwwerk weergeven. Op aangeven van de adviesraad voor Toerisme, dook Heemkundige Kring Dadingisila in haar rijk gevulde archieven en zorgde voor tekst en beeldmateriaal.  Dienst Toerisme Dadizele zorgde voor ondersteuning. Via projectvereniging Bie kon Dadingisila subsidies verkrijgen.

De banners zijn een absolute meerwaarde voor bezoekers die zich wat meer in de geschiedenis van de basiliek willen verdiepen.
Ze zijn het resultaat van een mooie samenwerking tussen de heemkundige kring Dadingisila, gemotiveerde inwoners die in de raad voor Toerisme vrijwillig meedenken over het beleid
van de dienst Toerisme, de dienst Toerisme zelf en projectvereniging BIE.

Met respect voor de afstand, kan de Dadizelenaar, de bedevaarder en de toerist van deze opstelling genieten. 

 

 • Openingsuren
  1 april t.e.m. 31 oktober: 7.30 – 19 uur
  1 november t.e.m. 31 maart: 7.30 – 18 uur 
 • Winkel
  Aan de basiliek is ook een winkel verbonden. Die is open op volgende momenten:
  maandag: 14 - 17 uur
  dinsdag: gesloten
  woensdag: 14 - 18 uur
  donderdag: 14 - 17 uur
  vrijdag: 14 - 18 uur
  zaterdag: 14 - 17 uur
  zondag: 9 -12 uur en 14 - 18 uur 

  In de meimaand zijn de openingsuren de volgende:
  maandag tot en met zaterdag: 14 - 17.30 uur
  zondag: 9 -12 uur en 14 - 17.30 uur 
 • Gids
  Wil je graag een geleid bezoek? Dat kan! Hier vind je alle informatie!

Contactinformatie