Pater Lievens

Constant Lievens werd geboren in Moorslede op 10 april 1856. 

Lievens studeerde aan het Klein Seminarie en studeerde er in 1876 samen met Albrecht Rodenbach. In 1877 ging hij theologie studeren, maar een jaar later trad hij in bij de jezuïeten van de Abdij van Drongen. Hij legde zijn kloostergeloften af op 22 oktober 1880, de dag waarop hij op missie naar India vertrok. Hij voltooide zijn theologische studies in Calcutta en werd in 1883 tot priester gewijd. 

Lievens zette zich niet alleen in voor de bekering van de mensen in zijn gebied, maar ook voor onderwijs en mensenrechten. In Ranchi nam hij het op voor de Adibasi's, die er werden uitgebuit. 

In 1891 werd bij Lievens tuberculose vastgesteld. In 1892 keerde hij terug naar België voor behandeling maar overleed op 37-jarige leeftijd in Heverlee. In 1993, honderd jaar na zijn overlijden, werden zijn stoffelijk resten terug overgebracht naar zijn Indische missiegebied. Hij rust nu in de kathedraal van Ranchi.

Op de markt in Moorslede werd op 11 augustus 1929 een standbeeld van Constant Lievens te paard opgericht, een creatie van Josué Dupon. In het Klein Seminarie Roeselare staat er sinds 5 april 1956 een gedenkteken. In 1995 werd het Lievensmuseum geopend in de Bunderhoeve in zijn geboortedorp Moorslede.

In 2001 werd de procedure tot zaligverklaring ingezet. Sinds de start van het proces tot zaligverklaring wordt alle informatie over Constant Lievens verzameld. Het diocesane luik van de procedure tot zaligverklaring is afgerond in oktober 2015 en wordt sindsdien behandeld door de Heilige Stoel.

Op zondag 2 april 2006 werden de relieken van de rechterhand van Constant Lievens tijdens een plechtige eucharistieviering overgebracht en bijgezet in een sarcofaag in een voor Lievens speciaal ingerichte devotieplaats in de St.-Martinuskerk te Moorslede.

In november 2016 opende het Pater Lievensmemoriaal in de Sint-Martinuskerk in Moorslede. Het beeldt op eigentijdse manier het leven en werk uit van Pater Lievens. Dit memoriaal is dagelijks te bezoeken tijdens de openingsuren van de kerk.

In 2017 werd ook het museum, dat tot dan in de oude hoeve (Bunderhove) van het O.L.V.-Ten Bunderen was gehuisvest, ondergebracht in de Sint-Martinuskerk. De Sint-Martinuskerk is iedere dag open van 9 tot 17 uur behalve op maandag. 

Meer info vind je hier!


Contactinformatie