Rosarium en de legenden

Langs de toegangsweg tot het rosarium zijn de drie legenden afgebeeld

1e legende:Maria wil een kapel.

Hier hoort het verhaal van de witte en de zwarte ossen bij. Het verhaal gaat dat heel lang geleden, in Dadizele een rijk en vroom man woonde. Zijn rijke veestapel telde ondermeer twee prachtige pikzwarte ossen. En net die twee ossen leken op zekere morgen spoorloos...

Hoe de landbouwer en zijn knechten ook de omgeving afzochten, van de ossen vonden ze niet één spoor. Het nieuws kwam ook een kluizenaar ter ore. De brave man besloot tot Maria te bidden, die een heel bijzondere plaats in het leven van de kluizenaar bekleedde. En toen gebeurde het.

Maria verscheen in een visioen en zei: "Ga naar de meester van de boerderij en vertel hem dat hij nooit meer zijn twee zwarte ossen zal terugvinden. Maar... vraag hem naar het elzenbos te gaan. Aan de rand van het bos zal hij twee sneeuwwitte ossen vinden. 

 

2e legende:Maria wijdt zelf de kapel.

Hier komt het verhaal van de rode draad terug. Toen de kerk was opgetrokken, ging een afvaardiging van de notabelen naar het bisschoppelijk paleis in Doornik om aan de bisschop te vragen om de kapel in te wijden.

Op weg naar de bisschop, ontmoetten ze een vrome vrouw die zei: "Het is niet nodig om de bisschop te vragen uw kapel te wijden. Zij is immers al gewijd door Onze Lieve Vrouw zelf." 
Toen de vrouw enige twijfelende gezichten zag, ging ze verder: "Omdat u zou geloven wat ik u vertel, zal ik een teken geven. Keer terug, u zal er een rode, zijden draad vinden gespannen rondom de kapel. De plaats binnen de draad is gewijd..."

Ogenblikkelijk keerden ze terug. Rondom de kerk vonden ze een rode, zijden draad. En die draad kende begin noch einde. En, vertelt de legende verder, die rode, zijden draad had een bijzondere genezingskracht. Zieken kregen er een stukje van mee, maar de draad verminderde nooit. 

 

3e legende: Jan Onraet wordt door Maria in zijn droom aangemaand om koster te worden.

Kerstmis stond voor de deur en de metten moesten gezongen worden. Helaas! De koster was ziek en daardoor zou de pastoor de dienst moeten afgelasten

De nacht ervoor kreeg Jan Onraet, een analfabeet die geen noot muziek kende in een droom een visioen van Onze Lieve Vrouw die hem zei: "Sta op, ga naar de pastoor en zeg hem dat jij de dienst zal zingen!"

Jan werd wakker maar dacht dat hij slechts gedroomd had: hij kon immers lezen noch schrijven en kende bovendien geen noot muziek. Daarom ging hij gauw weer slapen.

 

Wandelpad met de mysteries van de rozenkrans

Een wandelpad brengt ons bij de 15 taferelen van de mysteries van de rozenkrans. Blije, droevige en gelorierijke mysteries vindt men, zowel in de kapelletjes, als op de zuilen in het park.

De mysteries van het licht werden op doek vastgelegd in de grote openluchtkapel. Deze is geschikt voor vieringen van grote groepen.
Onder deze kapel bevindt zich een gebedscrypte, aangepast aan vieringen voor kleine groepen.

In het gebedspark staan beeldhouwwerken van de hand van de schilder-beeldhouwer Godfried Theuninck. Ook het gesculpteerde altaar en de lezenaar werden door hem gemaakt.