d'Oude Schole en begraafplaats

Nederlands

GC d' Oude Schole werd gebouwd in 2005 op de plaats van de vroegere gemeenteschool uit 1930-1931. Tegelijkertijd verplaatste men de begraafplaats naar de Strobomestraat. Deze verving het vroegere kerkhof rond de kerk uit 1914. Voordien werden de Slypsenaren begraven op de begraafplaats van Moorslede. Op deze begraafplaats bevinden zich de graven van vier Belgische militairen die in Moorslede sneuvelden tijdens het Bevrijdingsoffensief van 28 september 1918 - 11 november 1918. Na WOI werden zij eerst begraven rond de kapel, om vanaf 1930 te worden overgebracht naar de nieuwe begraafplaats.

Het betreft de graven van:

  • Alberic Beernaert, soldaat bij het 3e Jagers te Voet
  • Kamiel Cneut, soldaat bij het 7e Linieregiment
  • Henri Amand Van Mol, sergeant-majoor bij het 11e Linieregiment
  • Fernand-Joseph Rottenburg, hulponderluitenant bij het 17e Linieregiment

 

Français

Ancienne école et cimetière 

Le centre culturel d'Oude Schole a été construit en 2005 sur le site de l'ancienne école municipale de 1930-31. En 1930, le cimetière a été déplacé à Strobomestraat. Cela a remplacé l'ancien cimetière autour de l'église de 1914. Avant cela, les habitants etaient enterrés au cimetière de Moorslede. Ce cimetière contient les tombes de quatre soldats belges tombés à Moorslede lors de l'offensive finale du 28 septembre 1918. Après la Première Guerre mondiale, ils furent d'abord enterrés autour de la chapelle, avant d'être transférés dans le nouveau cimetière à partir de 1930.

Il s'agit des tombes de :

Alberic Beernaert, soldat du ‘3e chasseurs à pied’

Kamiel Cneut, soldat du 7e régiment de ligne

Henri Amand Van Mol, sergaent-major du 11e régiment de ligne

Fernand-Joseph Rottenburg, sous-lieutenant au 17e régiment de ligne

 
English

D’oude schole en cemetery

The community center d'Oude Schole was built in 2005 on the site of the former municipal school from 1930-31. In 1930 the cemetery was moved to Strobomestraat. This replaced the former cemetery around the church from 1914. Before that, the people of Slyps were buried in the Moorslede cemetery.

This cemetery contains the graves of four Belgian soldiers who fell in Moorslede during the final offensive from September 28, 1918. After World War I, they were first buried around the chapel, before being transferred to the new cemetery from 1930 onwards.

It concerns the graves of:

  • Alberic Beernaert, soldier with the 3rd Jagers te Voet
  • Kamiel Cneut, soldier with the 7th Line Regiment
  • Henri Amand Van Mol, sergeant major in the 11th Line Regiment
  • Fernand-Joseph Rottenburg, Assistant Lieutenant with the 17th Line Regiment