Duitse bunker 1917

Nederlands

Tijdens WOI hadden de Duitsers de strategisch belangrijke hoogten rond Ieper in handen en bouwden verdedigingsstellingen in de diepte uit met betonnen schuilplaatsen, loopgraven en bunkers.

De Flandern I en Flandern II Stellung liepen op grondgebied Moorslede. De Flandern I stellung speelde een grote rol in het bevrijdingsoffensief van 1918. Hier liep de bloedige aanval van de Belgen vast van 29/9 tot 14/10, de dag dat Roeselare bevrijd werd.

Deze bunker is gebouwd in 1917 bij de hoeve Demyttenaere, waarvan de bewoners vluchtten tijdens WOI naar Krombeke. Het is een einheitsunterstand of gestandaardiseerde bunker.Het is pas in november 1917 dat er voor het eerst zo’n bunker  uitgetekend wordt, waarmee alle andere types in principe afgeschaft werden. Dit type had het voordeel van eenvoudige bouw, verregaande standaardisering van de bekisting en de betonijzers.

De bunker kon gebruikt worden als commando-mitrailleur-manschap-of observatiepost. De bunker heeft binnenin twee kamers van 2 op 3 m en is 1,8 m hoog. De plafonds worden gevormd door een bekisting van golfplaten. Er is plaats voor een kachel en de bunker is voorzien van verluchting en verlichting. Ongeveer 20 man kon in deze bunker schuilen.

 
Français

Bunker Allemand1917

Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands contrôlaient les hauteurs stratégiquement importantes autour d'Ypres. Ils ont construit des tranchées avec des abris en béton et des bunkers, notamment les sites Flandern I et Flandern II sur le territoire de Moorslede. La Flandern I-Stellung faisait partie de la ligne défensive qui allait de Handzame à Menen. Ce bunker, situé sur cette Stellung, date de fin 1917 et a été construit près de la ferme Demyttenaere. C'est un Einheitsunterstand ou bunker normalisé. Ce n'est qu'en novembre 1917 qu'un tel type de bunker a été dessiné pour la première fois. Ce type a été construit rapidement et simplement, avec une standardisation poussée des coffrages et des barres d'armature. Le bunker servait de poste de commandement, de mitrailleuse, et d'équipe d'observation. Il comportait deux pièces de 2 par 3 m et de 1,8 m de haut. Le plafond était constitué de coffrages en tôle ondulée. Il était équipé d'un poêle, d'une ventilation et d'un éclairage. Le bunker offrait une protection à environ 20 personnes.

Les troupes allemandes sur la ferme de Demyttenaere

 
English

German bunker 1917

During World War I, the Germans controlled the strategically important height around Ypres. They built trenches with concrete shelters and bunkers, including the Flandern I and Flandern II Stellungen on Moorslede territory. The Flandern I-Stellung was part of the defense line that ran from Handzame to Menen. This bunker, located on this Stellung, dates from the end of 1917 and was built at the Demyttenaere farm. It is an Einheitsunterstand or standardized bunker. It was not until November 1917 that such a bunker type was drawn up for the first time. This type arose quickly and easily, with far-reaching standardization of formwork and reinforcing bars. The bunker served as a command, machine gun, men and observation post. This had two rooms of 2 by 3 m and 1.8 m high. The ceiling consisted of corrugated iron formwork. In addition to a stove, ventilation and lighting were also provided. The bunker provided protection for about 20 people.

German troops on the Demyttenaere farm