Mariënstede

Nederlands

Of Ridder Jan van Dadizele op deze plaats heeft geleefd staat niet vast. Maar het is wel zeker dat dit kasteel gedurende eeuwen de woonplaats van de adellijke familie de Croix was.

Ignace Ferdinand de Croix (1660-1745) liet in juni 1699 het kasteel van de heerlijkheid Bleutour (Berquin, Noord-Frankrijk) steen voor steen afbreken en door Dadizeelse werklieden naar hier overbrengen om een nieuw kasteel te bouwen. Bij gebrek aan stenen richtte hij in Dadizele twee steenbakkerijen op om over genoeg materiaal te beschikken. Het gebouw werd begin 18de eeuw voltooid.

Tijdens WO I werd het ingenomen door de Duitsers  en in de zomer en herfst van 1917 zwaar beschadigd door de beschietingen van de geallieerden.

Na de oorlog brak met de rechtervleugel af. Het kasteel werd veel kleiner van oppervlakte.

In 1953 verkocht de familie de Bouillé het hele domein aan het bisdom Brugge.

Maria Assumpta werd een retraitehuis voor priesters. Uit die tijd dateren de bogen aan de gevel, de kapel aan de rechterzijde en het bijgebouw aan de linkerzijde.

Mariënstede werd in 1985 de woon- en werkplaats voor volwassenen met een beperking. Château superette, een winkel met eerlijke producten en producten door de bewoners vervaardigd, vormt het ideale bindmiddel tussen de plaatselijke bevolking en de bewoners van het kasteel.

In januari 2015 werd de luifel afgebroken en kreeg de voorgevel zijn charme van weleer terug.

 
English

Mariënstede

It is not certain whether Knight Jan van Dadizele lived in this place. But it is certain that this castle was the residence of the noble family de Croix for centuries.

In June 1699, Ignace Ferdinand de Croix (1660-1745) had the castle of the lordship of Bleutour (Berquin, northern France) demolished stone by stone and brought here by workmen of Dadizele to build a new castle. Due to a lack of bricks, he set up two brickyards in Dadizele to have enough material at his disposal. The building was completed in the early 18th century.

During World War I it was taken by the Germans and heavily damaged by Allied shelling in the summer and autumn of 1917.

After the war, the right wing was torn down. The size of the castle became much smaller.

In 1953 the de Bouillé family sold the entire domain to the diocese of Bruges.

Maria Assumpta became a retreat home for priests. The arches on the facade, the chapel on the right and the annexe on the left, date from that time.

Mariënstede became the living and working place for adults with a disability in 1985. Château Superette, a shop with fair trade products and products made by the inhabitants, is the ideal link between the local population and the inhabitants of the castle.

In January 2015, the awning was demolished and the facade regained its old charm.