Pastorie Slypskapelle

Nederlands
Dit gebouw werd in het boek ‘Bouwen door de eeuwen heen’ omschreven als gedeeltelijk omwalde pastorie in beboomde tuin. Toegang onder meer via de brug met houten paviljoentje onder een geknikt leien tentdak tegenover het kerkportaal. 
 
Slyps was oorspronkelijk een Proosdij, geen parochie. De heren van Slyps stichtten er een kapel. De Proosdij werd geleid door een Proost. De residentie van de Proost, het Proosdijhuis, stond altijd dichtbij de kapel. Waarschijnlijk stond de kapel op de plaats waar nu de pastorie staat. 
 
De eerste aanduiding op de Atlas der Buurtwegen (1843) is als een gebouw in een grote vierkante omwalling. De pastorie werd heropgebouwd op de bestaande grondvesten na de volledige vernieling tijdens WO I in 1919-1920. Dubbelhuis in de trant van de 19de-eeuwse bebouwing.
 
Slypskapelle werd verheven tot een parochie begin de twintigste eeuw. (1927). De kapel werd in 1931 vervangen door een kerk.
 
Sinds 2021 wordt het gebouw gehuurd door het gemeentebestuur om er Slypse 
verenigingen te huisvesten. De tuin werd openbaar gemaakt als dorpspark voor inwoners van de gemeente of toeristen. 
 
 
Français

Ce bâtiment a été décrit dans le livre « Construire à travers les âges » comme un presbytère partiellement clos dans un jardin bordé d'arbres. I lest accessible par le pont avec un pavillon en bois sous un toit de tente en ardoise courbé en face du portail de l'église. La première indication sur l'Atlas der Buurtwegen (1843) est comme un bâtiment dans un grand mur carré. Le presbytère a été reconstruit sur les fondations existantes après sa destruction complète lors de la Première Guerre mondiale en 1919-1920. Maison double dans le style des bâtiments du 19ème siècle.

 
English

This building was described in the book 'Building through the ages' as a partially walled presbytery in a tree-lined garden. Access via the bridge with a wooden pavilion under a bent slate tent roof opposite the church portal. The first indication in the Atlas der Buurtwegen (1843) is as a building within a large square wall. The rectory was rebuilt on the existing foundations after its complete destruction during World War I in 1919-1920. Double house in the style of the 19th century buildings.