Sint-Achariushoek

Nederlands

Tot WO I was de Sint-Achariushoek een afgelegen gehucht met een 50-tal huizen en genoemd naar de kapel die hier gedurende eeuwen stond. De kapel was toegewijd aan de heilige Acharius, bisschop van Doornik-Noyon rond 620. Oprichting onbekend. In 1425 wordt ze vernoemd als een belangrijke bedevaartplaats waar gans Vlaanderen kwam dienen tegen krankzinnigheid.

Acharius was samen met de heilige Amandus en Sint-Elooi de apostel van de kerstening in onze streken. Als teken van hun komst en bekeringswerk plaatsten zij veelal een kruis. Het huidige kruis, daterend van na WO I, hersteld en heropgericht in 2011, is een verwijzing naar het kruis dat de heilige Acharius op deze plaats wellicht in de 7de eeuw neerplantte.

 
English

Saint Achariushoek

Until WWI, the Sint-Achariushoek was a remote hamlet with about 50 houses and named after the chapel that stood here for centuries. The chapel was dedicated to Saint Acharius, bishop of Tournai-Noyon around 620. Founding unknown. In 1425 it is mentioned as an important pilgrimage place where the whole of Flanders came to serve against insanity. Acharius, together with Saint Amandus and Saint Eloi, was the apostle of Christianization in our regions. They often placed a cross as a sign of their coming and conversion work. The current cross, dating from after WWI, restored and re-erected in 2011, is a reference to the cross that Saint Acharius planted at this place probably in the 7th century.