Sint-Theresiakerk

Nederlands

Pas na enkele pogingen en lang aandringen van de bewoners werd Slypskapelle in 1927 een volwaardige parochie. De kerk werd gebouwd in 1930-31 ter vervanging van het éénbeukige proosdijkerkje uit de late 18de eeuw. Driebeukige kerk onder één zadeldak in neoromaanse stijl. Noord-westertoren met onderliggende doopkapel, kleine dwarsbeuken en interieur door scheidingsbogen op pijlers onder tongewelven in gewapend beton. Altaren, meubilair en brandglasramen in art deco. Historisch Bergerorgel uit 1760.

English

Saint Theresia church

Slypskapelle became a full-fledged parish in 1927 only after several attempts and long insistence from the residents. The church was built in 1930-31 to replace the single-aisled deanery church from the late 18th century. Three-aisled church under a single gable roof in Romanesque Revival style. North-west tower with underlying baptistery, small transepts and interior by dividing arches on piers under reinforced concrete barrel vaults. Art deco altars, furniture and stained glass windows. Historic Berger organ from 1760.