Station

Nederlands

Het station werd geopend op 12 april 1868 door de privé spoorwegmaatschappij Flandre Occidentale. Vóór WO I stond het aan de rechterkant van de Stationstraat richting Passendale. Heropgebouwd na de oorlog aan de overkant. Tijdens WO I werd het gebruikt voor de aanvoer van Duitse troepen en materiaal naar het front van Passendale. Belgische troepen boden hevige weerstand bij de Duitse inval in mei 1940. Het station deed dienst tot 1953 voor reizigers- en goederenvervoer naar Roeselare en Ieper en tot in 1970 nog enkel voor goederen.

 

Français

La gare a été inangurée le 12 avril 1868 par la compagnie ferroviaire privée Flandre Occidentale. Avant la Première Guerre mondiale, elle se trouvait sur le côté droit de la rue de la gare en direction de Passendale. Reconstruite après la guerre de l'autre côté de la rue. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a été utilisée pour transportes les troupes allemandes et du matériel au front de Passendale. Les troupes belges combattirent férocement contre l'invasion allemande en mai 1940. La gare utilisée jusqu'en 1953 pour le transport de passagers et de marchandises vers Roulers et Ypres et jusqu'en 1970 uniquement pour les marchandises.

 
English

Railway station

The railway station was opened on April 12, 1868 by the private railway company Flandre Occidentale. Before WWI it was on the right side of the Stationstraat in the direction of Passchendaele. Rebuilt after the war across the street. During World War I it was used to supply German troops and equipment to the Passchendaele front. Belgian troops offered strong resistance to the German invasion in May 1940. The station served until 1953 for passenger and freight transport to Roeselare and Ypres and until 1970 only for goods.

Railway station before and after WWI